Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội Ngũ Quản Lý

  Đội Ngũ Quản Lý

  PRINCIPAL

  Cô Susan Christiansen

  Hiệu trưởng

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sỹ Giáo dục
 • Phụ Trách Chương Trình Việt Nam

  Phụ Trách Chương Trình Việt Nam

  CO-TRAN-HOANG-YEN

  Cô Trần Hoàng yến

  Hiệu phó phụ trách chương trình Việt Nam

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân ngôn ngữ TA

   

 • Giáo Viên

  Giáo Viên

  MR-Martin-Cecil-Eckerman

  Thầy Martin Cecil Eckerman

  GV Tiểu học

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân khoa học giáo dục
  MR-Robert-Wilhelm-Van-Eeden

  Thầy Robert Wilhelm Van Eeden

  GV Tiểu học

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân giáo dục
  ms-Ashleigh-Elizabeth-Barker

  Cô Ashleigh Elizabeth Barker

  GV Tiểu học

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân giáo dục
  MR-Sean-Jose

  Thầy Sean Jose

  GV Tiểu học

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sỹ Giáo dục