Thư tháng 2 năm 2018

Newsletter-February-2018-EN-1

Bản tin tháng  02/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long trong tháng 02/2018 như sau:

  • Thi gói bánh Tết
  • Họp phụ huynh
  • Quay trở lại trường
  • Lưu ý gửi phụ huynh

Newsletter-February-2018-EN

Newsletter-February-2018-VN