Thư tháng 3 năm 2018

Newsletter-March-2018-EN-1

Bản tin tháng  03/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long trong tháng 03/2018 như sau:

  • Ngày Quốc Tế Phụ Nữ
  • Ngoại Khoá
  • Ngày Hội Thể Thao
  • Tuyên Dương Học Sinh Có Kỹ Năng Tư Duy Tốt
  • Thuyết trình Của Học Sinh K2
  • Lưu Ý Gửi Phụ Huynh

Newsletter-March-2018-EN

Newsletter-March-2018-VN