Tin Tức Và Sự Kiện

Newsletter-SIS-0Ha-Long-8

Bản tin tháng 8/2017

Bản tin tháng 8/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 8/2017 – Tiếng Anh Bản tin tháng 8/2017 – Tiếng Việt

Continue reading »

March-2017-Parent-Newsletter(EN)-1

Bản tin tháng 3/2017

Bản tin tháng 3/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 3/2017 Bản tin tháng 3/2017 – Tiếng Việt

Continue reading »

Newsletter-SIS-Ha-Long-June-2016

Thư tháng 6 năm 2016

Bản tin tháng 6 năm 2016 được cập nhật phiên bản Tiếng Anh. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Thư tháng 6 – Bản tiếng Anh

Continue reading »