Con đường học vấn

Trường Quốc tế Singapore cung cấp con đường học vấn được cấu trúc chặt chẽ dành cho học sinh Việt Nam và học sinh nước ngoài, bao gồm 5 cột mốc đánh giá với các chứng chỉ quốc tế tương đương:

  • Chứng chỉ Tốt nghiệp Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE)
  • Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE)
  • Chứng chỉ Cambridge Quốc tế Trình độ AS/A (AS / A Level)

Chương trình học tại Trường Quốc tế Singapore