Các quy định và chính sách tuyển sinh

Trường Quốc tế Singapore tuyển sinh học sinh quốc tế và học sinh Việt Nam.

Học sinh quốc tế theo học Chương trình Quốc tế từ Lớp Nhà trẻ đến hết Dự bị Đại học. Học sinh theo học Chương trình Song ngữ từ Lớp Nhà trẻ đến hết Lớp 12.

Chương trình Song ngữ cung cấp cho học sinh Việt nam chương trình giáo dục Việt Nam do đội ngũ giáo viên Việt Nam có chuyên môn giảng dạy cộng với các môn học thuộc Chương trình Quốc tế bao gồm Tiếng Anh, Tìm hiểu xã hội và môi trường, Giáo dục thể chất, Âm nhạc và Tin học do đội ngũ giáo viên nước ngoài có chuyên môn cao giảng dạy.

Những quy định về tuyển sinh

Việc nhập học vào Chương trình Song ngữ và Chương trình Quốc tế phụ thuộc vào những tiêu chí sau:

  • Học sinh được cân nhắc xếp lớp theo độ tuổi,  kết quả kiểm tra đầu vào và sĩ số hiện tại của các lớp.
  • Để đảm bảo tiêu chuẩn trong việc dạy và học, sĩ số học sinh tối đa trong mỗi lớp học được duy trì trong khoảng từ 12 đến 25 học sinh đối với các lớp Mẫu giáo, tùy thuộc vào độ tuổi của học sinh. Sĩ số lớp tối đa cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở, là 25 học sinh.
  • Các gia đình đã có một hay nhiều hơn một anh/chị/em ruột hiện theo học tại trường sẽ có quyền ưu tiên khi tiếp tục đăng kí cho anh/chị/em ruột khác nhập học

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm:

  • 2 ảnh hộ chiếu của học sinh
  • Kết quả học tập trước đây (yêu cầu bản photocopy nếu đăng ký học Chương trình Quốc tế, và bản gốc nếu đăng ký học Chương trình Song ngữ)
  • Bản sao Giấy khai sinh và Hộ chiếu (bản sao Giấy khai sinh cần được công chứng đối với học sinh đăng ký học Chương trình Song ngữ)
  • Bản sao Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân của bố mẹ
  • Giấy Chứng nhận sức khỏe / Giấy Chứng nhận tiêm chủng (Giấy chứng nhận tiêm chủng chỉ áp dụng đối với học sinh Mẫu giáo)
  • Bản photocopy Bảo hiểm tai nạn cho học sinh (nếu phụ huynh không tham gia bảo hiểm do nhà trường lựa chọn)

Học sinh Việt Nam có thể đăng kí theo học Chương trình Quốc tế hoặc Chương trình Song ngữ từ Lớp 1 đến Lớp 9 thông qua chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Quốc tế Singapore và Trường Quốc tế Việt Nam Singapore. Sau khi kết thúc Lớp 9, học sinh Việt Nam sẽ tham gia Chương trình Phổ thông Quốc tế đến hết Dự bị Đại học.