Bảo vệ và An toàn Học sinh

Bảo vệ Học sinh

Phúc lợi và quyền lợi của trẻ em là đặc biệt quan trọng tại các trường học của KinderWorld. Tất cả các em học sinh đều có quyền được bảo vệ. KinderWorld tôn trọng các nguyên tắc được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và cam kết cung cấp một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ, phòng ngừa tổn hại cho học sinh, để ứng phó thích hợp với các mối lo ngại về tổn hại, cũng như nâng cao kiến thức và nhận thức về bảo vệ các em học sinh.

Môi trường và cơ sở vật chất trong các trường học của chúng tôi được thiết kế đảm bảo an toàn với các lớp học và hệ thống camera quan sát bao quát toàn diện các khu vực của nhà trường.

Nhân viên y tế nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ các em học sinh. Các em cũng có thể tiếp cận và trao đổi với Nhân viên phụ trách an toàn học sinh / Nhân viên tư vấn học đường.

Báo cáo Tổn hại đối với Trẻ em

Những lo ngại về các tình huống hoặc sự cố gây tổn hại hoặc không quan tâm đến trẻ em sẽ được báo cáo cho nhân viên phụ trách Bảo vệ Học sinh. Tất cả các báo cáo về vấn đề này được xử lý nghiêm túc và chuyển đến cho Hiệu trưởng. Nhà trường sẽ kết hợp việc hợp tác với phụ huynh và các cơ quan liên quan khác nếu cần thiết để giải quyết sự việc nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh.

Các hành vi Bảo vệ và An toàn Cá nhân

Trong suốt năm học, các em học sinh được giáo dục về những lựa chọn lành mạnh và môi trường an toàn. Chương trình Đạo đức toàn trường và các bài học tập trung vào an toàn cá nhân và các hành vi bảo vệ được đưa vào chương trình giảng dạy của nhà trường.

Đào tạo

Tất cả nhân viên nhà trường tham gia  đào tạo bảo vệ học sinh được tiến hành hàng năm. Khóa đào tạo này bao gồm các tiêu chuẩn về ứng xử nghề nghiệp và các yêu cầu về báo cáo tổn hại đối với trẻ em.

Tuyển dụng Đội ngũ Nhân viên

Chúng tôi áp dụng các quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt và các yêu cầu công việc trong các trường học. Quy trình này bao gồm kiểm tra lý lịch thông qua các cơ quan công an/ tư pháp, tìm kiếm lý lịch trên Internet, báo cáo tham chiếu và phỏng vấn cá nhân. Các nhân viên phải cung cấp bằng cấp được công chứng và thông báo bất kỳ tiền sử phạm tội nào (nếu có) trước khi được cân nhắc tuyển dụng.