Cựu học sinh

Hội cựu học sinh Trường Quốc tế Singapore tại Việt Nam

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc thành lập Hội Cựu Học Sinh Trường Quốc tế Singapore tại Việt Nam (SISVAA).

Hoạt động của Hội Cựu sinh viên sẽ khuyến kích và và thúc đẩy mối quan hệ tương hỗ giữa các cựu học sinh và học sinh hiện tại, giữa các cựu học sinh với nhau và với KinderWorld Việt Nam.

Hội Cựu học sinh là kênh liên lạc hữu hiệu  cho các cựu học sinh phát triển mạng lưới bạn bè, kết nối và chia sẻ thông tin, phát triển quan hệ đối tác nghề nghiệp và tạo ra các cơ hội việc làm.

Các học sinh hiện tại cũng sẽ được hưởng lợi từ hoạt động của Hội. Các em có cơ hội kết nối với các cựu học sinh của trường, những người anh, người có thể hỗ trợ các em tiếp cận nhiều cơ hội học tập trên khắp thế giới.

Liên hệ với Hội cựu học sinh SIS tại Việt nam.

Điểm đến của học sinh

Chất lượng giảng dạy và giáo dục của trường được minh chứng qua những thành tựu của học sinh. Hiện nay, rất nhiều cựu học sinh của chúng tôi đang học tập tại các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới, trong đó có Trường Đại học Boston (Mỹ), Đại học Kinh tế London, Đại học Southhampton (Anh Quốc), Đại học công nghệ Swinburne (New South Wales, Úc).

Điểm đến của cựu học sinh

student_des