Lịch học

Lịch học được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa kết quả học tập, giúp học sinh có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để trí óc luôn sang suốt và minh mẫn. Các kỳ nghỉ cũng không quá dài để đảm bảo sự liên tục cho 40 tuần học trong năm.

Tại Trường Quốc tế Singapore, một năm học được chia làm bốn học phần, thường bắt đầu vào giữa tháng Tám và kết thúc vào giữa tháng Bảy,

Trong năm học, học sinh sẽ có những kỳ nghỉ giữa các học phần, nghỉ hè 5 tuần sau khi kết thúc học phần 4 vào tháng Bảy, nghỉ lễ Giáng sinh 2 tuần, và các ngày nghỉ lễ hàng năm theo quy định tại Việt Nam.