Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội Ngũ Quản Lý

  Đội Ngũ Quản Lý

  Thầy Mustafa Fazal

  Hiệu trưởng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Singapore (NUS được xếp hạng thứ 8 trên thế giới, theo bảng xếp hạng của QS năm 2024)
  • Văn bằng sau đại học về Giáo dục, Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NUS được xếp hạng thứ 26 trên thế giới, theo bảng xếp hạng của QS năm 2024)
 • Phụ Trách Chương Trình Việt Nam

  Phụ Trách Chương Trình Việt Nam

 • Giáo Viên

  Giáo Viên

  Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem hồ sơ giáo viên.

  Giáo Viên Năm Học 2022-2023