Bản tin tháng Một năm 2018

Halong-Newsletter-Jan-18-EN-1

Bản tin tháng  01/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long trong tháng 01/2018 như sau:

  • Bắt đầu Học kì 2
  • Tuyên dương học sinh theo chương trình Đạo đức
  • Ngoại khoá đến Công viên Mặt trời
  • Dã ngoại quanh thành phố Hạ Long cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6
  • Phòng trải nghiệm học tập
  • Thông báo nghỉ Tết
  • Lưu ý gửi phụ huynh

Halong-Newsletter-Jan-18-EN

Halong-Newsletter-Jan-18-VN