Tin Tức Và Sự Kiện (page 5)

Thư tháng 2 năm 2018

Bản tin tháng  02/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long…

Continue reading »

Bản tin tháng Một năm 2018

Bản tin tháng  01/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Hạ Long…

Continue reading »

Bản tin tháng 8/2017

Bản tin tháng 8/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 8/2017 – Tiếng Anh Bản tin tháng 8/2017 – Tiếng Việt

Continue reading »

Bản tin tháng 3/2017

Bản tin tháng 3/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 3/2017 Bản tin tháng 3/2017 – Tiếng Việt

Continue reading »

Thư tháng 6 năm 2016

Bản tin tháng 6 năm 2016 được cập nhật phiên bản Tiếng Anh. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Thư tháng 6 – Bản tiếng Anh

Continue reading »