Tin Tức Và Sự Kiện (page 2)

Hội chợ Giáng Sinh 2022

Giáng sinh đang đến gần, lớp học, khuôn viên trường đã tràn ngập những đồ trang trí đầy màu sắc, cùng những khuôn mặt hân hoan đón mừng ngày lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến. Rất nhiều sự…

Continue reading »

Thư tháng 08 – 09 năm 2022

Bản tin tháng 08-09/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter August-September EN Ha Long Newsletter August-September VN

Continue reading »

Thư tháng 08 – 09 năm 2021

Bản tin tháng 08-09/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Aug – Sep EN Ha Long Newsletter Aug – Sep VN

Continue reading »

Thư tháng 03 – 04 năm 2021

Bản tin tháng 03-04/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter March-April EN Ha Long Newsletter March-April VN

Continue reading »

Thư tháng 01-02 năm 2021

Bản tin tháng 01-02/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Jan-Feb EN Ha Long Newsletter Jan-Feb VN

Continue reading »

Thư tháng 10-11 năm 2020

Bản tin tháng 8-9/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Ha Long Newsletter Oct-Nov EN Ha Long Newsletter Oct-Nov VN

Continue reading »